Onze expertise

Bij de Externe Dienstverlening werken gedreven professionals op het gebied van motoriek. Onze orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, (vak)leerkrachten en andere specialisten hebben veel ervaring en expertise in het begeleiden van leerlingen in het speciaal onderwijs. Zij weten als geen ander hoe om te gaan met kinderen en jongeren met een beperking. Zij maken zich sterk voor hen en willen samen met u deze leerlingen de kans en de mogelijkheid geven om zich in een reguliere omgeving zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Informatie, advies, coaching en begeleiding van leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen.

Ondersteuning en ambulante begeleiding aan leerlingen met een beperking.

Begeleiding van leerlingen bij de overgang naar een nieuwe fase. Dit kan gaan om de instroom naar onderwijs, de overstap naar een nieuwe school of de overgang van school naar dagbesteding of (passende) arbeid.

Advies aan directies en besturen van scholen over vormgeving en uitvoering van passend onderwijs binnen school, organisatie of samenwerkingsverband.

Workshops, trainingen, presentaties (op maat) op het gebied van leermoeilijkheden, gedragsproblemen, motoriek en communicatie.

Externe dienstverlening

Ook is er expertise op het gebied van de bijkomende problematieken als leerachterstand, gedragsproblematiek, autisme, motoriek en communicatie. SSOE heeft voor de diverse aandachtsgebieden de expertise gebundeld. De scholen van SSOE zijn: MBS Eindhoven, Mytylschool Eindhoven en Antoon van Dijkschool Helmond. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, dé autoriteit op het gebied van autisme en onderwijs, behoort ook tot onze Externe Dienstverlening

Onze medewerkers hebben continu overleg met elkaar en versterken elkaar vanuit hun specialisme. We kunnen met recht zeggen dat we de kinderen ʻkennenʼ. Wij weten welke problematieken er spelen en hoe deze leerlingen het beste geholpen kunnen worden.Voor meer informatie en directe hulp klikt u op: www.externedienstverlening.nl.