Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Mytylschool met Libra Revalidatie

Kinderen met een lichamelijke beperking zijn tegenwoordig van harte welkom op een gewone basisschool. Zorg en begeleiding worden daar zoveel mogelijk geïntegreerd in het lesprogramma. Kinderen met een beperking die tijdelijk of continu een hoge mate van (complexe) zorg nodig hebben zijn in onze regio het best op hun plaats bij de Mytylschool Eindhoven. Al jaar en dag werken specialisten in het onderwijs en kinderrevalidatie nauw samen zodat de het beste uit het kind wordt gehaald.

 “Wij zijn het gewend als een kind voor therapie even uit de les wordt gehaald. Of als in de klas gewerkt wordt aan lichamelijke verbeteringen zoals het goed kunnen zitten of communiceren met picto’s of andere taalhulpmiddelen. Onze werkwijze is zodanig ingericht dat de andere kinderen daar geen hinder van ondervinden, in tegendeel, dat het juist hun situatie verbetert,” aldus Sebastiaan Marechal, directeur Mytylschool Eindhoven. De gespecialiseerde kindertherapeuten van Libra Revalidatie zijn onderdeel van dit systeem en sluiten hierbij naadloos aan. 

“Zorg en revalidatie zijn om het kind (of jongere) heen geregeld en niet andersom. Ons streven is om net als bij andere kinderen hun talenten tot ontwikkeling te brengen zodat ze volwaardige meedoen in onze maatschappij.”
Beide organisatie zijn met elkaar fysiek verbonden met een gang waardoor kinderen zonder tijdsverlies van reistijd therapieën volgen.

De Mytylschool Eindhoven verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan lichamelijk en/of meervoudig beperkte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Het VSO bestaat uit praktijkgericht onderwijs en alle vormen van VMBO.

Het gespecialiseerde team Kinderrevalidatie van Libra Revalidatie behandelt de kinderen en jongeren tijdens of na de lesuren en maken daarbij gebruik van alle faciliteiten van het revalidatiecentrum.