bijzondere rekenles Groep 2-3

Tijdens deze speciale rekenles leerden de leerlingen alles over drijven. 

Nadat ze hadden kunnen ervaren wat drijven en zinken betekent hebben de leerlingen zelf van tempex een stoomboot mogen maken. 

En vervolgens was het reuzespannend of deze stoomboten konden drijven.... Wat bleek, alle zelfgemaakte stoomboten konden drijven. 

Een leuke, leerzame, spannende en toepasselijke les in de Sinterklaastijd.