Externe stage levert uniek leermoment op!

De leerlingen van de VMBO 3-4 groep lopen in het kader van loopbaanoriëntatie externe stages in het bedrijfsleven. Door deze externe stages krijgen de leerlingen inzicht in de mogelijkheden die er zijn binnen hun interessegebied met het oog op vervolgonderwijs en betaald werk in de toekomst. 

Deze externe stages leverden vandaag een uniek leermoment op voor de leerlingen. De autoband van een van de collega's was namelijk leeg en de leerlingen boden spontaan aan om het geleerde in de praktijk te brengen. Leerlingen Bart en Kevin werkten tijdens de stage namelijk in een garagebedrijf. Ze verwisselden het wiel en brachten de reparatie zeer kundig en vlot tot een goed eind. 

Bedankt jongens en proficiat met de succesvolle stage!